تبلیغات اینترنتیclose
اس ام اس خنده دار و طنز سری 4

لینک باکس

اس ام اس خنده دار و طنز سری 4اس ام اس خنده دار و طنز

عشـق وقتی بشـود دات کامی

حاصلش نیـسـت بـجز ناکامی

نتیجه گیری : برید عشـق های دات ای ار ی پیـدا کنیـد ! ...

.

.

.

یکی از فانتزیام اینه که :

اینقـد تـو کارام ” دس دس ” کنـم کــه یهو اطرافــیانم پا شـن شروع کنن به رقصیدن …

.

.

.

تو هر زمینه ای خر شدیم ،

به جز خرپولی !

.

.

.

چـند مگس مـگه ؟

تعـجب یک اصفهانی از حجـم فـلش مموری !

.

.

.

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﻋﻘـﻞ ﺣﮑﻢ ﻣـﯿﮑﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺷـﯿﻄﻮﻥ ﺑﯿﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ

بعد ،ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳـﺐ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﺷﯽ !

 

.

.

.

یـکی از دردناک تـرین اتفاقاتی کــه تو خـرداد ماه می افته

شـیرین شـدن گوجـه ســبزه !

.

.

.

بابام داشــت بـه دوستش شنا یاد مـیداد

گفـت : حالا پاهای عقبت رو تکون بـده !

.

.

.

طرف تـو آهنگش مــیگه :

چرا خورشید میتابـه چـرا میچرخه زمین ؟؟

عشق مــن بگو چرا تو فقط بگو همین !!

خب روانی مـگه با گالیلـه و نیوتــــون طرفی …

.

.

ﭘﯿﺮﺯﻧﻪ ﺍﻭﻣـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ

ﮔﻔﺖ ﻧﻨﻪ ﺟﻮﻥ ﻟﮑـﻪ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﯾﻦ ؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﻋﻔﺎﺩﻩ ﮔﻔـﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾـﻢ ..

ﭘﯿﺮﺯﻥ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐــﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾـﻦ

ﺍﮔــﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ﺑـﻪ ﺍﻭﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ ﻣﯿﺰﺩﯼ …

ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻭﺧــﻮﻧﻪ ﺭﻓـﺖ ﺗﻮ ﻫﻮﺍ !

.

.

.

ﻳـﻪ ﺭﻭﺯ ﻳــﻪ ﭼﻴـﻨـﻴﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﻧـﻪ :

” ﺳﺎ ﻻﻭهیو ﻻﻥ ﻫـﻴﻦ ﺷـﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﻴﻲ “

ﻳﻬﻮ ﺍﺯ ﻛﻮﻩ ﺻﺪﺍ ﻣــﻴﺎﺩ :

کیصافط ! ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﻳــﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕــﻪ ﺑﮕﻮ …

.

.

.

ملت مـیرن آتلیه عـکس میگیرن

نیم کیلو فتوشاپ رو صـورتشون خالی مـیکنن

بعد وقتی مــیری از نزدیــک میبینیشون

قصر رویاهات تــبدیل میشه بـه یه همکف ۴۰ متری !

.

.

.

دارو چیست ؟؟

دارو عبارت است از مجموعه عوارضی جانبی

کــه بعضاً اثرات درمانی هم دارد برای رفع این عوارض جانبی

داروهای دیگری تجویز می‌شوند

کـــه خود این چرخه را تا نابودی کامل بیمار طی می‌ کنند !

.

.

.

کشیدن تـرمـز دسـتی قــبل دعوا تـو خیابون قــدرتی بــه آدم میده کــه

فنون معبد شائـولـین در چیـن همـچین قدرتی رو نمـــیده !

.

.

.

روباه میره پیش خدا میگه :

خدایا چرامنو این همـه حیله گرو دروغ گـو آفــریدی ؟

خدامیگه ناشکرنباش …

بروشهر ببین چه موجوداتی آفریدم !

.

.

.

ﺻﺪﺍﯼ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ …

ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺸــﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ،

ﺑﻌﺪﺷﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﻣــﺪﺭﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ،

ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺰﺍﺭﻣﺶ ﺧﻮﺍﺑــﮕﺎﻩ ،

ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﻡ ﯾﮑﯿﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺧﻮﻧــﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ …

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺎ !

.

.

.

لازم اسـت گاهی تلفـن را برداری،

شماره کسی را کــه مدتها باش قهر بودی را بگیری

گوشی را کـه برداشت ،

فحش بدهی، مبادا یادش رفته باشه کـه هنوز قهـرید …!

.

.

.

بابـام هــر وقــت گوشــیش زنـگ مـیخوره بـــه مـن مــیگه بـرو بیارش !

یه جــورایی با رکس احساس هــمزادپنداری میـکنم …

.

.

.

یه بارم ما یه دونه هـندونه خــوردیم

در حدی کــه کــم مـونده بود پوستش سـوراخ شـه !

فرداش رفـتگر محلمون در زد و گفـت :

اگه دیگه با ایــن پوست هـندونه کاری نـدارین مــن ببرمـش …

.

.

.

گرگه مـیره دم خونــه شنگول مـنگول در مــیزنـه …

یه دفعه خرسـه گریـه کنون میادبیرون میگه:

بابا تو مارو کشتی ، الان اینا ۲۰ ساله از اینجا رفتن !

بیشعور کثافت ولــمون کن دیـگه …

گرگه میگه :

خیلی بیشعوری برات نــذری آوردم !

.

.

.

قــرار بـود با یـه اسب سـفید بـرم دنبال دخــترِ آرزوهام …

بعد به این نتیجه رسیدم ” خوو لامصب یکی دو تـا نیـستن کـــه ! “

حالا قــرار شده یـــه وَن بگیرم یکی یکی بــرم دنبالشون !

والا بخــــدا !!!

.

.

.

پشت نویسی کارت عروسی حیف نون :

جناب آقای بــزرگ زاده بــه اتفاق خانواده محترم ،

به جز پســر وسـطی بیشـعور الاف مـعتاد بیــسواد

خاک تو سرتون با ایــن بچه بزرگ کردنتون ،

اصلا نمی خواد بیایــد !

.

.

.

 

ﺑﺎﺑﺎ : ﻣﻨﻮ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎنُ ؟

ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ : ﻫــﺮ ﺩﻭ ﺗﺎﺗﻮنُ !

ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣــﻦ ﺑﺮﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟

ﺑﭽﻪ : ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ !

ﺑﺎﺑﺎ : ﺧﻮﺏ ﺍﻳــﻦ ﻳﻨﻰ ﺗﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻯ ﺩﻳﮕــﻪ …

ﺑﭽﻪ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ : ﺍﮔﻪ ﻣــﻦ ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺮﻯ ؟

ﺑﭽﻪ : ﺁﻣــﺮﻳﻜﺎ

ﺑﺎﺑﺎ : ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ؟؟؟

ﺑﭽﻪ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻮﺩﻡ …

.

.

.

کره ای: هیچ چی مــثل منتظر بودن واســه عشقت عـذاب آور نیست …

آمریکایی: هـیچ چی مثل مـنتظر بودن واسـه یــه ساندویچ گرم عذاب آور نیست …

یونانی: هیـچ چی مثل منتظر بودن واســه یه دســـته چک عذاب آور نیست …

انگلیسی: هیـچ چـی مـثل منتظر بودن واســه یه مهمونی بزرگ عـذاب آورر نیست …

برزیلی: هیچ چی مــثل منتظر بودن واســه یه مسابقه فوتبال عذاب آور نیست …

ایرانی: انگار شما تا حـالا با dialup کار نکردید !!!

.

.

.

یه دوست چینی داشتم !

مریض شد …

ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻴﺎﺩتش رفتم ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ کنـار تخـتش واسـادم …

دوست چینیم بهم ﮔﻔـﺖ : ﭼﻴﻨﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﭼَﻦ ﭼﻮﻭﻭن …

ﺟوﻥ ﺩﺍﺩ بدبخت !!!

ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رفتم ﭼﻴﻦ …

اونجا از یه مرد چینی معنیش رو پرسیدم …

اون مرد چینی بهم گفت :

ﭘﺎﺗﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻭﺭﺩﺍﺭ ﻛﺼﺎﻓططﻄﻄ …

 


برچسب ها : اس ام اس طنز,پیامک طنز,اس ام اس خنده دار,پیامک خنده دار,اس ام اس طنز و خنده دار,پیامک طنز و خنده دار,اس ام اس خنده دار جدید,پیامک خنده دار جدید,اس ام اس طنز جدید,پیامک طنز جدید,اس ام اس طنز و خنده دار جدید,پیامک طنز و خنده دار جدید,اس ام اس طنز شهریور 92,پیامک طنز شهریور 92,اس ام اس خنده دار شهریور 92,پیامک خنده دار شهریور 92,اس ام اس طنز و خنده دار شهریور 92,پیامک طنز و خنده دار شهریور 92,
 نویسنده : l  موضوع : اس ام اس,خنده دار و طنز,
  تعداد بازدید : 373  0 دیدگاه    شنبه 9 شهريور 1392  

0 نظر و 0 پاسخ به اس ام اس خنده دار و طنز سری 4    » ارسال نظرات


    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S